Tartu linna päev soovib ooperi- ja klassikalise muusika sõprade püramiidi kasvatada ja nii oleksite 29. juunil taas kuulnud seda, kuidas erinevatest žanritest ja interpreetidest ooperisümbioosid¹ sünnivad ning kell 21.00 oleks alanud raekoja platsil suur galakontsert… P. S. Saabuval suvel oleks Ooperisümbioosil ka esimene na-atuke olulisem sünnipäev olnud!

Nüüd aga… Olite teinud plaane nagu meiegi, aga siis see juhtus?!
Nüüd aga toimub Ooperisümbioos 5 asemel Ooperisümbioos 4,5! Lähikontakte piiravalt ja tervisele turvaliselt.


¹ Ooperisümbioos. Tartu linna päev 2016 raames loodud muusikaline termin – ooperisolistide jt klassikalise muusika viljelejate ning mitteooperilauljast interpreetide ühine kontsert, mille käigus laenatakse üksteisele repertuaari ehk lahkutakse mugavustsoonist ja ehmatatakse varasemat kuulamiskogemust. Kontserdi jooksul ei suhtuta surmtõsiselt ega ülearu pühalikult ei ilma, inimestesse ega endasse. Võimalik publik hõlmab nii žanripuritaane kui veendunud ooperisõpru, kindlasti ka ooperi suhtes seisukohatuid.